Wij bieden inzicht in de keuzes die u nog kunt maken

Wet op het financieel toezicht

Op de activiteiten van HypotheekCompleet is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing. Deze wet houdt o.a. in, dat elke financile dienstverlener een aantal vergunningen moet hebben om te mogen adviseren en bemiddelen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar deskundigheid, afhankelijkheid, integriteit en bedrijfsvoering.

HypotheekCompleet, is een onafhankelijk intermediair en heeft vergunningen om te bemiddelen en adviseren voor de volgende diensten:

  • Schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Hypothecair Krediet
  • Spaarrekeningen

De vergunningen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financile Markten (AFM) onder nummer: 12017643.

Voorts zijn wij aangesloten bij Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (KiFiD) en bekend onder nummer 300.012841.